Serwis dźwigów osobowych i towarowych

Jako autoryzowany agent oferowanych urządzeń posiadamy dostęp do oryginalnych części zamiennych, instrukcji oraz wsparcie techniczne specjalistów producenta.
Całodobowe centrum zgłoszeniowe (pogotowie dźwigowe) jest do dyspozycji 24 godziny na dobę przez wszystkie dni roku pod numerem alarmowym dostępnym zarówno z wnętrza kabiny dźwigowej poprzez system łączności dwukierunkowej, jak i z zewnątrz, dzwoniąc z dowolnego telefonu. Nasza konserwacja urządzeń dźwigowych prowadzona jest w oparciu o instrukcje eksploatacji producenta dźwigów.
Przeprowadzamy: protokolarne oględziny konstrukcji nośnej dźwigu, prowadnic i ich zamocowań, wykonujemy pomiary przeciwporażeniowych instalacji ochronnych.
Przygotujemy i uczestniczymy w okresowych rewizjach dokonywanych przez Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego. Dla każdego konserwowanego urzędzenia prowadzimy oddzielną dokumentację serwisową (dziennik konserwacji). Zatrudniamy pracowników z wymaganymi uprawnieniami gwarantujące właściwe wykonywanie usług.